רישיון ירוק – קנאביס רפואי חוקי בישראל

שתפו את הכתבה

LinkedIn

מדינת ישראל, כמו מדינות רבות בעולם, מתירה בחוק (החל מ-2008) את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. בחוק הסמים המסוכנים (סעיף 12) הותר השימוש לחולים העומדים באמות מידה שקבע המשרד ואשר הטיפול הקונבנציונלי לא נתן מענה לבעיה […]מדינת ישראל, כמו מדינות רבות בעולם, מתירה בחוק (החל מ-2008) את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. בחוק הסמים המסוכנים (סעיף 12) הותר השימוש לחולים העומדים באמות מידה שקבע המשרד ואשר הטיפול הקונבנציונלי ל נתן מענה לבעיה

מדינת ישראל, כמו מדינות רבות בעולם, מתירה בחוק (החל מ-2008) את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. בחוק הסמים המסוכנים (סעיף 12) הותר השימוש לחולים העומדים באמות מידה שקבע המשרד ואשר הטיפול הקונבנציונלי לא נתן מענה לבעיה […]מדינת ישראל, כמו מדינות רבות בעולם, מתירה בחוק (החל מ-2008) את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. בחוק הסמים המסוכנים (סעיף 12) הותר השימוש לחולים העומדים באמות מידה שקבע המשרד ואשר הטיפול הקונבנציונלי ל נתן מענה לבעיה […]

מדינת ישראל, כמו מדינות רבות בעולם, מתירה בחוק (החל מ-2008) את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. בחוק הסמים המסוכנים (סעיף 12) הותר השימוש לחולים העומדים באמות מידה שקבע המשרד ואשר הטיפול הקונבנציונלי לא נתן מענה לבעיה […]מדינת ישראל, כמו מדינות רבות בעולם, מתירה בחוק (החל מ-2008) את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. בחוק הסמים המסוכנים (סעיף 12) הותר השימוש לחולים העומדים באמות מידה שקבע המשרד ואשר הטיפול הקונבנציונלי ל נתן מענה לבעיה […]