CRESO PHARMA קרסו

שתפו את הכתבה

LinkedIn

רקע על החברה

קרסו (Creso Pharma) הוא תאגיד קנאביס בינלאומי שוויצרי עם מטה באוסטרליה ובבעלות התאגיד חברות קנאביס כגון: חברות-בת: Mernova Medicinal Inc, Creso Pharma Switzerland GmbH, Kunna S.
A.
S.
חברת הבת מרנובה (Mernova) היא חברה קנדית שמוצריה מיובאים לישראל ע"י חברת יוניבו.

יצירת קשר ונוכחות ברשת