קנאביס רפואי בהריון

שתפו את הכתבה

LinkedIn

כל הנהלים, התנאים והמגבלות לטיפול בקנאביס רפואי מפורטים בנוהל 106 של משרד הבריאות.
נוהל 106 קובע כי מצב של הריון הוא התווית נגד לטיפול בקנאביס רפואי ולכן אסור לתת טיפול בקנאביס רפואי בזמן הריון.
לא רק מצב של הריון אלא, גם בהנקה אסור לתת טיפול בקנאביס רפואי.
מה קורה אם כך במצב שבו אישה המקבלת טיפול בקנאביס רפואי נכנסת להריון?
באחריות הרופא המטפל להפסיק את הטיפול בקנאביס וכמובן את הרישיון שלה.
ברגע שהיא תלד ותפסיק להניק, הרופא ישקול מחדש את התועלת שבטיפול בקנאביס רפואי עבור מצבה ויחליט אם להעניק לה מחדש את הרישיון.

למה כדאי להפסיק את הטיפול בקנאביס בזמן ההריון

בסקירה מדעית נרחבת שפורסמה ב2020 על השפעות הקנאביס בזמן הריון מציינים החוקרים כי שימוש בקנאביס בזמן ההריון עשוי להיות קשור לפגיעה בהתפתחות התקינה של העובר ולהיות מלווה בשינויים כימיים במוח העובר.
כמו כן, חשיפת העובר לקנאביס בזמן ההריון עשויה להיות קשורה להפרעות נפשיות כמו הפרעת קשב וריכוז (ADHD) ודיכאון.