7ACRES סבן אייקרס

שתפו את הכתבה

LinkedIn

רקע על החברה

סבן אייקרס (7ACRES) היא חברה קנדית העוסקת בגידול קנאביס רפואי וקנאביס למטרות פנאי בקנדה.
סבן אייקרס היא חברת בת של תאגיד הקנאביס הקנדי סופרים (Supreme Cannabis).
עם סיום בניית מתקני הגידול של החברה, בבעלות החברה יהיו 30 חממות גידול על שטח של כמעט דונם בכל חממה.
ובנוסף, שטח של כמעט 4 דונם עבור תהליכי עיבוד, אריזה ומשרדים.
מוצרי החברה מיובאים לישראל ע”י חברת BOL Pharma (שאיפה לחיים) ונמכרים בבתי המרקחת המורשים בישראל.

יצירת קשר ונוכחות ברשת