הספר הירוק

"הספר הירוק" הוא כינוי למסמך נוהל 154 שחובר ע"י היק"ר (היחידה לקנאביס רפואי) במשרד הבריאות.
מחברי המסמך הם: מגר' יובל לנדשפט, בעז אלבו (M.Sc.), פרופ' רפאל משולם, פרופ' ארנון אפק, היחידה לקנביס רפואי (יק"ר).
המסמך מתעדכן לעת לעת ונכון לאפריל 2021 המסמך העדכני ביותר הוא זה שעבר עדכון 3 במאי 2019.
המסמך משמש כחוברת מידע, מדריך רפואי וכלי עזר לרופאים בכדי לסייע להם בהתאמת הטיפול והמינון ובקביעת תכנית הטיפול והמעקב הנדרש.