הוסף למועדפים
|
הפוך את האתר לדף הבית
|
/
/
קהילת תורת החיים יד בנימין
גרעין נצרת עילית
שיעורי וידאו
קטלוג פירות הישיבה
עם הפנים לעם
רמב'ם לשמיעה
גלריה
אתר השידוכים
בוגרים
תרומות
לימוד הבקיאות
 לימוד הבקיאות בישיבה מתאפיין במגמה להקיף את הש"ס עם חזרות מרובות. מערכת החזרות בנויה באופן שיטתי, בצורה המותאמת למבנה הזיכרון האנושי, ומאפשרת הטמעה אופטימלית של של הדפים המרובים בקרב בני הישיבה.

דרך לימוד זו יוצרת מציאות מבורכת שבה בית המדרש משופע בתלמידים שסיימו את הש"ס ויודעים אותו באופן יוצא מן הכלל, על אף שהם בעלי זיכרון רגיל לחלוטין. עד היום עשרות מבוגרי הישיבה סיימו את הש"ס בצורה זו, דבר שאינו מצוי בדורנו.
 
לימוד הבקיאות מתחיל בשעת 'סדר צהרים', כאשר חלק מהתלמידים לומדים עצמאית בבית המדרש, וחלקם לומדים את הלימוד הראשוני בשיעור משותף. את המשך סדר צהרים מקדישים כולם יחד לחזרות, בבית המדרש. ההספק היומי הינו דף ליום, על פי מתכונת הדך היומי (מלבד שיעור א').
 
שאלות נפוצות:
למה תוכנית הלימוד בבקיאות לא כוללת לימוד תוספות?
 חז"ל הדריכו במקומות רבים שמטרת הבקיאות הקודמת לעיון, היא כדי לצבור ידע תורני נרחב בכל המסכתות וההלכות, ע"מ שיוכל לעיין אח"כ כראוי.
לדוגמא:
"מעיקרא ליגרוס איניש והדר ליסבר" (שבת סג.).
"לעולם ילמד אדם תורה ואח"כ יהגה" (ע"ז יט.).
"הסכת – הס ואח"כ כתת" (ברכות סג:).
"במי אתה מוצא מלחמתה של תורה, במי שיש בידו חבילות של משנה" (סנהדרין מב.) וכן בעוד מקורות רבים.
שכן רק ע"י שיש לאדם היקף נרחב בש"ס ובמושגי התורה, יכול הוא ללמוד עיון כראוי, לכוון לאמיתה של תורה ולומר סברא ברורה. ולכן גדולי ישראל הדריכו לחלק את סדר הלימוד ביום לעיון ולבקיאות, ובלימוד הבקיאות – שמטרתו היא לצבור כמה שיותר ידע מקיף במסכתות, יש ללמוד רק גמרא (ורש"י), ולהסתייע במפרשים רק במקום שזה נצרך להבנת פשט הגמרא. באופן זה העיון יהיה עיון והבקיאות תהיה בקיאות וכל אחד יילמד כראוי למטרתו. עם זאת, רבים מבני הישיבה לומדים עם תוספות. 

כל הזכויות שמורות © thc.org.il