הוסף למועדפים
|
הפוך את האתר לדף הבית
|
/
/
קהילת תורת החיים יד בנימין
גרעין נצרת עילית
שיעורי וידאו
קטלוג פירות הישיבה
עם הפנים לעם
רמב'ם לשמיעה
גלריה
אתר השידוכים
בוגרים
תרומות
לימוד העיון
דרך לימוד העיון בישיבה הוא "לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא",  דהיינו, לימוד ובירור סוגיות בעמקות מהמקורות הראשוניים עד הסקת מסקנות הלכתיות.

המטרה בכל סוגיה היא להתחיל מהמקורות הראשונים עד אחרוני זמנינו, לנתח בעומק העיון כל אחד מהמקורות, עד להבנת סברותיו ושיטתו ההילכתית, הבנת מבנה והסבר כל מקור על פי כל שיטה, הבנת מבנה ויחסי הכוחות בסוגיה, השתלשלותה לאורך הדורות, עד לפסיקת הלכה למעשה , כאשר כל הסוגיה בכל הקיפה מובנים ומוארים באור יקרות.
בדרך זאת מתרגלים הלומדים לשיטת העיון ההלכתי ולדרך החשיבה של גדולי הפוסקים בכל הדורות. דרך לימוד זו היא  כהכוונת חז"ל וכדרכם של כל הראשונים ורוב גדולי האחרונים.
למקורות על לימוד אליבא דהלכתא לחץ כאן.
מידי תקופה מוקצב זמן לכתיבת מאמרים הלכתיים-למדניים ע"י התלמידים, על מנת להתרגל לבירור הסוגיא באופן עצמאי, ולהבעתה בכתב (ניתנת הדרכה אישית בכל שלבי כתיבת המאמרים וכן ניתן משוב מפורט לאחר כתיבת המאמר).
להדרכה לכתיבת מאמרים לחץ כאן.  
 
שאלות נפוצות:
למה כל הישיבות לא לומדות ככה?
ראשית, יש ברוך ה' הרבה ישיבות שלומדות כך. שנית, כפי שניתן לראות בקובץ המקורות, רבותינו הורו ללמוד בצורה זו ואכן כך לומדים פוסקי זמנינו.
 
מה היתרון בלימוד אליבא דהלכתא?
ראשית, כך הדריכה התורה וכך הדריכו גדולי ישראל ללמוד מאז ומעולם, ללמוד על מנת להגיע למעשה ולדעת את שרשי הלכותיה של התורה. בלימוד עיון זה מקיפים בישיבה בעז"ה במשך כ-10 שנים, את רוב תחומי ההלכה למעשה בהם נתקלים בחיי היום-יום, ויודעים את כללי ושורשי הסוגיות המרכזיות בכל נושא: הלכות שבת, יום טוב, חול המועד, חמץ ומצה, ברכות, תפילה, ק"ש, תפילין, מזוזה וציצית, שביעית, לשון הרע, איסור והיתר ועוד. כל זאת, מלבד תוכנית בקיאות בהלכה, אשר נלמדת בשעות אחרות.נקודה נוספת: לימוד באופן זה משריש בלב הלומד את ההכרה שאין דבר חשוב בעולמו מלבד עשיית רצון ה'. מתוך כך שכל התכלית בלימוד היא לברר מה בדיוק ה' רוצה, והשאיפה היא לכוון לרצון ה', מתוך כך מתחזק הרצון לקיים את דבר ה' במסירות נפש. ומתחזקת בקרב הלומד ההבנה של חשיבות כל מצווה ומצווה.   


    
כל הזכויות שמורות © thc.org.il