הוסף למועדפים
|
הפוך את האתר לדף הבית
|
/
/
קהילת תורת החיים יד בנימין
גרעין נצרת עילית
שיעורי וידאו
קטלוג פירות הישיבה
עם הפנים לעם
רמב'ם לשמיעה
גלריה
אתר השידוכים
בוגרים
תרומות
השקפה
בניסים גדולים, מתוך שמחה ומתוך כאב על מה שעברו קהילות ישראל בגלות, חוזרים אנו לארץ אבותינו, הארץ אותה הבטיח ה' לעמו ישראל, ואשר גלינו ממנה לפני כאלפיים שנה. תהליכים מופלאים סוללים את הדרך לקיבוץ עמנו לארצנו האהובה, בה ניתנה לנו תורתנו הקדושה ובה בנוי היה בית תפארתנו, הבית אשר בחר ה' לשכן שמו שם, בית קדושה וכפרה, השראת השכינה, בית אשר העיד עליו ה' יתברך כי בית תפילה לכל העמים יקרא.

על פי חזונה של הישיבה ישנם  מספר תחומים מרכזיים בדורנו הדורשים  התחזקות והתעלות. 
להלן תקציר מן הדברים, (יש יותר פירוט ויותר עומק בקובץ המובא למטה):

 
עולם התורה וההלכה: ישנן דרכים להראות ולגלות את האור הצפון בעולם ההלכה. עולם תורה נפלא זה, אשר אמור להשפיע אור גדול, נתפס אצל רבים למרבה הצער כעולם מגביל וחשוך. בחזונה של הישיבה מובא רקע, כיוון, ופתרונות מוצעים לעניין זה.
 
עבודת המידות וההתבוננות: דרך ההשפעה על הציבור היא ראשית כל העבודה העצמית. קודם כל על כל אחד לחזור בעצמו בתשובה ולהביא לתקון ולשכלול של דברים רבים בעולם היהדות. ברגע שתיווצר חברה תורנית שלמה וגדולה, עולם של תורת אמת, יוקרן אור התורה החוצה, וכולם יראו מהי תורת חיים וירצו להתחבר אליה. עבודת מידות של כל אדם ואדם מישראל, צריכה דרך סלולה. דרך ההתבוננות אשר פותחה בישיבה לאור דברי גדולי הדורות מאפשרת שינוי אמיתי ומשמעותי.
 
הקמת מערכות חיים על פי דרכה של תורה: מי שקובע רבות בסדר יומנו הן מערכות החיים השונות המקיפות אותנו ומשפיעות על חיינו רבות: התקשורת, הפסיכולוגיה, ההסטוריה, מערכת המשפט, הפילוסופיה, מדעי הטבע, ועוד. מערכות אלה בנויות, פועלות, ומשפיעות כיום, ללא חיבור לתורת ישראל. בעניינים אלה יש לתורה שלנו שהיא תורת חיים ונוגעת לכל תחומי החיים, יש הרבה מאד מה לאמר, ודברים אלה יפים במיוחד לדורנו הצמא לאמת, כשאלטרנטיבות אלה שניתן וצריך להקים, הן התשובה העוצמתית והמשמעותית ביותר שאנו יכולים לתת לכל הקושיות, התמיהות והמבוכות שמתעוררות בדור הזה.
 
הפצת יהדות: להחזיר בתשובה את עם ישראל זו מצוה הלכתית טהורה. הרמב"ם בספר המצוות מצוה ג' כולל אותה בכלל מצות אהבת ה'. שהרי בעצם כל מטרת העולם, ובפרט מטרתו של עם ישראל, היא לקדש ולהמליך את שם הקדוש ברוך הוא בעולם. על כן מובן ופשוט, שעניין זה של החזרת עם ישראל בתשובה צריך להיות בראש מעיינינו. בחזון הישיבה מפורטת הסוגיה איך אפשר לצאת אל עם ישראל בגדלות, ועם זאת לשמר חיי קהילה תורניים. הנושא המרכזי שיש לתת עליו את הדעת, הוא כיצד לקלוט את בעלי התשובה לתוך מסגרות החיים של העולם הדתי, לאחר שכבר חזרו בתשובה. יש לתת להם את המצע הנכון שבו הם יוכלו להתפתח מבחינה תורנית, רוחנית ומעשית.
 
להרחבה על העבודה הנדרשת בתחומים אלה על פי חזונה של הישיבה לחץ כאן>>

כל הזכויות שמורות © thc.org.il