הוסף למועדפים
|
הפוך את האתר לדף הבית
|
/
/
קהילת תורת החיים יד בנימין
גרעין נצרת עילית
שיעורי וידאו
קטלוג פירות הישיבה
עם הפנים לעם
רמב'ם לשמיעה
גלריה
אתר השידוכים
בוגרים
תרומות
מאמרים אחרונים
הרב שמואל טל: מאמר בנושא פיתוח עין טובה
הרב פרג'ון: בנושא מנהג הסימנים בראש השנה.
הרב שמואל טל: מאמר בנושא חינוך ילדים
הרב שמואל טל: שימו לב אל הנשמה.
הרב שמואל טל: יציאת מצרים, עוני או התפתחות?
הרב שמואל טל: מאמר בנושא תורה וחיי מעשה.
הרב שמואל טל: מאמר חשוב בנושא עבודת ה'.
הרב שמואל טל: מאמר חשוב בנושא חינוך מתבגרים
הרב שמחה פרידמן: כל אדם הוא מיוחד, לכל אחד יש
שיעור אזרחות ע"פ סיפורו של יוסל'ה גנב קדוש
שיעור נפלא של הרב פרגו'ן לכבוד טו בשבט בעניין
מאמר יסודי זה מגדיר את חזונה ומגמתה של ישיבתנ
למה כבר אין צדיקים עצומים כמו בדורות עבר?
ביאור משל עמוק ועתיק מהבעל שם טוב בסוד הגלות
מהי התבוננות איך עושים אותה ולמה היא חשובה כל
האם ניתן לצאת ידי חובת משלוח מנות בפירות שביע
דברי הספד מאת הרב שמואל טל שליט"א על גדולתו
מקומו המלכותי של ארון ברית ה'. הרב צבי יהודה
מדוע נאסרה רפואה בשבת
עיון במהות התפילה. הרב אריאל פרגו'ן.
כאשר הקריב אברם לבוא מצרים פיזית, נתקרה הוא ג
האם ניתן להתפלל שחרית לאחר ארבע שעות? מיכאל ר
לקבל בשלוות-נפש מה שהקב"ה גוזר, ולא לבייש
האם אמנם קבר רחל אמנו נמצא בבת לחם?
עוון גדול המביא גלות מצרים וחורבן בית המקדש
כזית מצה בפסח – משערים בנפח או במשקל?
בירור האם פסיפלורה היא עץ או ירק
עד איזה שיעור ניתן למהול את היין
האם ישנו חיוב לאכול סעודה נוספת במוצאי שבת
בירור בדיני ההיתר למכור מחץ לגוי
בירור בגדרי מצוות תשביתו
ביאור דברי התוספתא שצריך לברך שהחיינו על ציצי
בירור האם ישנו חיוב ללבוש טלית קטן במשך היום
האם כסות לילה פטורה מציצית או לא
הפושט טליתו ע"מ לחזור וללבשה האם חוזר ומברך
לימוד תורה וטהרה. הכנה לחג השבועות. הרב אריא
האם צריך להעיר אדם שישן על מנת שיקיים מצווה?
האם ניתן לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק?
לפעמים אנשים מתייחסים קצת בזלזול לבַעיות (במל
מה ההשפעה של המחשבה שלנו? עד כמה מילים פועלות
יצא פעם להיות קצת מבולבלים וטרודים? מעודף משי
1) למה אליהו רץ לפני אחאב? (2) אם רצתה איזבל
במאבק שלנו נגד יצר הרע, לפעמים אנחנו קצת מתעי
מדת קנאות, אם משובחת או מגונה? הדרכות שלמדנו
הלכה
אמונה
לימוד תורה
מועדים
עבודת ה'
יציאת מצרים, שחרור או שעבוד
מאמר מאת : הרב שמואל טל
הנביא מתאר את עם ישראל בעת יציאת מצרים כמתבוסס בדמו, בשפל המדרגה: "ואעבור עליִך ואראך מתבוססת בְּדָמָיִךְ וָאֹמַר לך בְּדָמַיִךְ חֲיִי, וָאֹמַר לך בְּדָמַיִךְ חֲיִי"[1]. מתוך מציאות אומללה זו, לקח הקב"ה את עם ישראל וגידל אותו עד שהגיע למדרגה הנישֹאה של מעמד הר סיני.
מדוע היה על עם ישראל להיגאל דווקא מתוך השפל הגדול ביותר? וכי לא יכלו לצאת ממצרים לא כעבדים, אלא כאדונים? כאומה חזקה, בריאה, עוצמתית? מדוע דוכאו והושפלו עד עפר ארבע מאות שנה, ורק אז, כשכמעט בטלו ואבדו במעמקי הטומאה וייסורי השעבוד, ה' קרא להם דרור וגאולה?
התשובה היא שהקב"ה רצה שעם ישראל יתחיל את היותו לעם מנקודת אפס דווקא; כשם שהזרע מתחיל לצמוח מהנקודה הכי שפלה – רק לאחר שנרקב – כך הקב"ה זרע את עם ישראל במצרים והמתין עד שהזרע כמעט התפורר – גם מבחינה רוחנית וגם מבחינת השעבוד הגשמי הנורא; שפל נורא זה היה הכרחי בשביל להתחיל את הווייתנו כעם, שכן בדרך זו נמצא שכל הווייתו של עם ישראל היא רק מכוחו של ה'. בשעבוד מצרים איבד העם כל כוח חיים עצמי, וכאשר שב לחיים, לא היה זה אלא מיד ה' – וזה מה שהעניק לעם ישראל המִתְחַיֶה את המימד אלוקי, הניסי, ההשגחתי שלו. 
עניות זו אין משמעותה חידלון רוח, חולשת נפשאו סגפנות לשמה; הקב"ה אינו חפץ לבטל או לאבד את העולם חס וחלילה. הרעיון הוא לא ביטול החיים, אלא קידושם והתחדשותם בטהרה. לא היה כל הכרח שבית המקדש יחרב ושישראל יצאו לגלות. לוּחַכְמוּ ישראל והשכילו לשמוע בקול נביאיהם, הרי שיכולים היו להתחדש ולהיטהר, ללכת בברית ה' ולעלות מעלה אחר מעלה עד הגאולה השלמה; אלא שישראל לא זכו, ועל כן סיבב ה' יתברך את ההעדר – החורבן והגלות – על מנת ליצור הוויה חדשה לעם ישראל. זהו חידוש נפלא: הביטול האידיאלי אינו ביטול החיים אלא לידתם מחדש! מכאן אנו למדים שישנה חשיבות רבה מאוד שכל השנה נאכל חמץ ונחיה חיים תוססים ומלאים, אך הכרח הוא שנקודת הייסוד וההתחלה תהיה בבחינת 'מצה' – לחם העוני; ומתוך מציאות זו של התבטלות טהורה לרצון ה', יתפתחו לאחר מכן החיים במלואם.[1]יחזקאל טז, ו.

[1]יחזקאל טז, ו.
כל הזכויות שמורות © thc.org.il