הוסף למועדפים
|
הפוך את האתר לדף הבית
|
/
/
קהילת תורת החיים יד בנימין
גרעין נצרת עילית
שיעורי וידאו
קטלוג פירות הישיבה
עם הפנים לעם
רמב'ם לשמיעה
גלריה
אתר השידוכים
בוגרים
תרומות
מאמרים אחרונים
הרב שמואל טל: מאמר בנושא פיתוח עין טובה
הרב פרג'ון: בנושא מנהג הסימנים בראש השנה.
הרב שמואל טל: מאמר בנושא חינוך ילדים
הרב שמואל טל: שימו לב אל הנשמה.
הרב שמואל טל: יציאת מצרים, עוני או התפתחות?
הרב שמואל טל: מאמר בנושא תורה וחיי מעשה.
הרב שמואל טל: מאמר חשוב בנושא עבודת ה'.
הרב שמואל טל: מאמר חשוב בנושא חינוך מתבגרים
הרב שמחה פרידמן: כל אדם הוא מיוחד, לכל אחד יש
שיעור אזרחות ע"פ סיפורו של יוסל'ה גנב קדוש
שיעור נפלא של הרב פרגו'ן לכבוד טו בשבט בעניין
מאמר יסודי זה מגדיר את חזונה ומגמתה של ישיבתנ
למה כבר אין צדיקים עצומים כמו בדורות עבר?
ביאור משל עמוק ועתיק מהבעל שם טוב בסוד הגלות
מהי התבוננות איך עושים אותה ולמה היא חשובה כל
האם ניתן לצאת ידי חובת משלוח מנות בפירות שביע
דברי הספד מאת הרב שמואל טל שליט"א על גדולתו
מקומו המלכותי של ארון ברית ה'. הרב צבי יהודה
מדוע נאסרה רפואה בשבת
עיון במהות התפילה. הרב אריאל פרגו'ן.
כאשר הקריב אברם לבוא מצרים פיזית, נתקרה הוא ג
האם ניתן להתפלל שחרית לאחר ארבע שעות? מיכאל ר
לקבל בשלוות-נפש מה שהקב"ה גוזר, ולא לבייש
האם אמנם קבר רחל אמנו נמצא בבת לחם?
עוון גדול המביא גלות מצרים וחורבן בית המקדש
כזית מצה בפסח – משערים בנפח או במשקל?
בירור האם פסיפלורה היא עץ או ירק
עד איזה שיעור ניתן למהול את היין
האם ישנו חיוב לאכול סעודה נוספת במוצאי שבת
בירור בדיני ההיתר למכור מחץ לגוי
בירור בגדרי מצוות תשביתו
ביאור דברי התוספתא שצריך לברך שהחיינו על ציצי
בירור האם ישנו חיוב ללבוש טלית קטן במשך היום
האם כסות לילה פטורה מציצית או לא
הפושט טליתו ע"מ לחזור וללבשה האם חוזר ומברך
לימוד תורה וטהרה. הכנה לחג השבועות. הרב אריא
האם צריך להעיר אדם שישן על מנת שיקיים מצווה?
האם ניתן לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק?
לפעמים אנשים מתייחסים קצת בזלזול לבַעיות (במל
מה ההשפעה של המחשבה שלנו? עד כמה מילים פועלות
יצא פעם להיות קצת מבולבלים וטרודים? מעודף משי
1) למה אליהו רץ לפני אחאב? (2) אם רצתה איזבל
במאבק שלנו נגד יצר הרע, לפעמים אנחנו קצת מתעי
מדת קנאות, אם משובחת או מגונה? הדרכות שלמדנו
הלכה
אמונה
לימוד תורה
מועדים
עבודת ה'
התורה וחיי המעשה
מאמר מאת : הרב שמואל טל
יש לברר את יחסנו לעולם המעשה, למציאות, האדמה, לחיים שמחוץ לבית המדרש, ולהגדיר לעצמנו מה המשמעות והמשקל שלהם, ומה עניינם.
בתפיסות הקיימות ביהדות יש גישות שונות בעניין זה. באופן כללי ביותר ניתן לאפיין שתי גישות: גישה א': כולם צריכים ללמוד תורה כמה שיותר, במקסימום שאפשר, מהבוקר עד הלילה. כל המעשה הוא בדיעבד גמור, ויש לצאת אליו רק בלית ברירה גמורה.
גישה ב': התורה היא המכוונת את כל המעשים. כולם צריכים ללמוד תורה ולינוק מהתורה. אבל לא כל אחד מיועד להיות כזה שתורתו אומנותו. ויש לכל תחומי החיים גם ערך חשוב כשהם מחוברים ויונקים מהתורה.
באמת, לתפיסה הראשונה היה מקום בהיותנו בגלות. אדמת רוסיה, לא היה שום ערך לעבד אותה מלבד הצורך להתפרנס ממנה. לבנות בית בפולין זה רק להשתרש עוד יותר בגלות. לכן שם היה צריך לעבוד רק בשביל ללמוד תורה ולקיים מצוות ולהעביר את התורה מדור לדור.
אולם כאן, בארץ ישראל הגישה שלנו צריכה להיות גישה אחרת לחלוטין. כלשון החתם-סופר: "העבודה בקרקע גופה מצוה, משום ישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים. ועל זה ציותה התורה ואספת דגנך" וכו' (חידושים על סוכה לו ע"א ד"ה דומה לכושי). החקלאי, הקבלן, המהנדס, הרצף, הטייח, הצבע, השרברב וכו' וכו', כולם שותפים בבניין ארץ ישראל, בהורשתה ובהפרחת שוממותיה. אפילו לטייל בארץ ישראל זו פעולה בעלת ערך וחשיבות. לראות ולהכיר את המקומות בהם גרו האבות, בהם פעלו החשמונאים, להכיר את הגבעות הקדושות שלה. וכך הוא לגבי כל העיסוקים המעשיים, שבהיותם בונים את החיים בארץ ישראל מתוך תורה, יש בהם ערך וחשיבות.
אמנם מוסדות המדינה כיום הם ברובם רחוקים מאד מדרך הישר, ואנו מקווים שיתחלפו בקרוב וישתנו מן הקצה אל הקצה. אבל באידיאל ובחזון, מדינה מבוססת ועוצמתית, שמכילה את כל תחומי החיים, זו מטרה גדולה וחשובה מאוד. כשדוד הצליח להפוך את מדינת ישראל בתקופתו לאימפריה עצומה, הרחיב את גבולה ובנה מעצמה כלכלית, הוא איפשר לנו בזה לבנות את בית המקדש והוא יצר קידוש ה' עצום לעיני כל העמים. כל המדענים היו פה, כולם באו לשמוע ולראות את חכמת שלמה ואת יופיה של ירושלים. ושם ה' התקדש בעולם כיון שמציון יצאה תורה ודבר ה' מירושלים.
גדלותה האמיתית של תורת ישראל ניכרת דווקא בהיותה מכוונת את מכלול החיים לכל פלגותיהם. וערכה מתעצם מאד דווקא מתוך שהיא קושרת אליה את כל מקצועות החיים.
במיוחד מתבטא הדבר ב"הוצאת פירותיה הקדושים" של ארץ החמדה והטובה. ביושבנו מסביב לשולחן עם פירות הארץ הקדושה, באוכלנו מפריה ובשובענו מטובה, עלינו לחוש את הזכות הגדולה בה זכינו, שהחיים עצמם, בבית המדרש וגם מחוץ לבית המדרש, יכולים להיות לנו חיים קדושים ואלוקיים.  
כל הזכויות שמורות © thc.org.il