הוסף למועדפים
|
הפוך את האתר לדף הבית
|
/
/
קהילת תורת החיים יד בנימין
גרעין נצרת עילית
שיעורי וידאו
קטלוג פירות הישיבה
עם הפנים לעם
רמב'ם לשמיעה
גלריה
אתר השידוכים
בוגרים
תרומות
מאמרים אחרונים
הרב שמואל טל: מאמר בנושא פיתוח עין טובה
הרב פרג'ון: בנושא מנהג הסימנים בראש השנה.
הרב שמואל טל: מאמר בנושא חינוך ילדים
הרב שמואל טל: שימו לב אל הנשמה.
הרב שמואל טל: יציאת מצרים, עוני או התפתחות?
הרב שמואל טל: מאמר בנושא תורה וחיי מעשה.
הרב שמואל טל: מאמר חשוב בנושא עבודת ה'.
הרב שמואל טל: מאמר חשוב בנושא חינוך מתבגרים
הרב שמחה פרידמן: כל אדם הוא מיוחד, לכל אחד יש
שיעור אזרחות ע"פ סיפורו של יוסל'ה גנב קדוש
שיעור נפלא של הרב פרגו'ן לכבוד טו בשבט בעניין
מאמר יסודי זה מגדיר את חזונה ומגמתה של ישיבתנ
למה כבר אין צדיקים עצומים כמו בדורות עבר?
ביאור משל עמוק ועתיק מהבעל שם טוב בסוד הגלות
מהי התבוננות איך עושים אותה ולמה היא חשובה כל
האם ניתן לצאת ידי חובת משלוח מנות בפירות שביע
דברי הספד מאת הרב שמואל טל שליט"א על גדולתו
מקומו המלכותי של ארון ברית ה'. הרב צבי יהודה
מדוע נאסרה רפואה בשבת
עיון במהות התפילה. הרב אריאל פרגו'ן.
כאשר הקריב אברם לבוא מצרים פיזית, נתקרה הוא ג
האם ניתן להתפלל שחרית לאחר ארבע שעות? מיכאל ר
לקבל בשלוות-נפש מה שהקב"ה גוזר, ולא לבייש
האם אמנם קבר רחל אמנו נמצא בבת לחם?
עוון גדול המביא גלות מצרים וחורבן בית המקדש
כזית מצה בפסח – משערים בנפח או במשקל?
בירור האם פסיפלורה היא עץ או ירק
עד איזה שיעור ניתן למהול את היין
האם ישנו חיוב לאכול סעודה נוספת במוצאי שבת
בירור בדיני ההיתר למכור מחץ לגוי
בירור בגדרי מצוות תשביתו
ביאור דברי התוספתא שצריך לברך שהחיינו על ציצי
בירור האם ישנו חיוב ללבוש טלית קטן במשך היום
האם כסות לילה פטורה מציצית או לא
הפושט טליתו ע"מ לחזור וללבשה האם חוזר ומברך
לימוד תורה וטהרה. הכנה לחג השבועות. הרב אריא
האם צריך להעיר אדם שישן על מנת שיקיים מצווה?
האם ניתן לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק?
לפעמים אנשים מתייחסים קצת בזלזול לבַעיות (במל
מה ההשפעה של המחשבה שלנו? עד כמה מילים פועלות
יצא פעם להיות קצת מבולבלים וטרודים? מעודף משי
1) למה אליהו רץ לפני אחאב? (2) אם רצתה איזבל
במאבק שלנו נגד יצר הרע, לפעמים אנחנו קצת מתעי
מדת קנאות, אם משובחת או מגונה? הדרכות שלמדנו
הלכה
אמונה
לימוד תורה
מועדים
עבודת ה'
'יוסל'ה גנב קדוש'
מאמר מאת : הרב אריאל פרגו'ן

בס"ד

 בחינה באזרחות

הרב פרג'ון

אוצרות מעשי החסידים, מספרים לנו על יהודי בשם יוסל'ה.  היה הוא יהודי פשוט וגס. לא תמיד זכה יוסל'ה להקפיד על קלה, ולפעמים, אף לא על חמורה. גם עיסוקו לא היה מן המובחרים. יוסל'ה התעסק לפרנסתו ב"משלוח יד" כפשוטו, מקפיד היה שלא להלך ד' אמות בלא "נטילת ידיים" – יוסל'ה היה גנב!
 
"כל גנב בא יומו", וגם יומו של יוס'לה קרב והלך. עיניו של יוסל'ה לא ידעו שובעה. פנו הם אל בית האלילים, צדו את ברק זהב פיסלי העבודה הזרה, האסורים בהנאה לרוב טומאתם. ומעבירה קלה לעברה חמורה, חמד לגונבם ולהנות את כיסו ממכירתם.
לא נאריך בסיפור השתחלותו של יוסל'ה לבית בתיפלה, ובמאורעות אשר ארעו עימו שם. רק זאת נאמר, שלאחר כשבוע כבר הובל יוסל'ה לככר המרכזי של העיר, כאשר המון משולהב תובע את דמו. על הבימה בכיכר יורת זפת מבעבעת, ורגע קודם יסורי השאול, פונה הכומר ליוסל'ה ומכריז בקול: "יוסל'ה! חטאת חטא איום, פגעת בקודשי הנצרות. דינך נחרץ למיתת זוועות. אבל יוסלה... אנו חנונים ורחומים... מלאי חמלה... וידוע לנו, שאתה אינך אדוק בדתך ככל היהודים. כבר רבות שמענו עליך ועל אשר הוכיחוך הרבנים. על כן, יוסל'ה, אם אך תסכים להמיר את דתך לדת הנוצרים, כל כבוד ומנעמי עולם מצפים לך...".
יוסל'ה אף לא הניח לכומר לסיים את מיסת שכנועיו, וקרא בקול גדול: "אמנם אני יוסל'ה גנב, אך בדת אלקי לא אמרוד!!!". כך במשך שעה ארוכה, בינות לעשן סמיך וזפת בוערת, המשיך יוסל'ה בזעקות אדירות: "...בדת אלוקי לא אמרוד!!!!!", עד אשר קולו נדם.
 
"יוסל'ה גנב קדוש", כך הונצח שמו לדורות, גילה לנו מוסר נפלא.  אע"פ שלא היה יוסל'ה "אזרח ממושמע" לאלוקיו, הלך אחר עיניו וליבו עד אשר הביאו זה עצמו לעונש המיתה שהמתין לו, עם כל זה, את "אזרחותו" לא היה מוכן להחליף בשום אופן[1]!
אפשר להיות תייר מנומס בעבודת ה', להתארח בעולמו של הקב"ה להשמע למצוותיו, ועם כל זה לא להיות כלל אזרח באמת. ניתן לקיים מצוות כי הם נראים הגיוניים, כדי להיות אנשים טובים[2]. אבל על אף כל זה, אין כאן עדין אזרחות אמיתית. בכדי להיות אזרח נאמן, יש להכיר בריבונותו של הקב"ה, בהיותו מקור ונותן הסמכות לכל סמכות מוכרת, בהיותו קו המידה המכתיב את אמות המידה המוסריות והערכיות – כאשר לא יירא האדם מלכתוב ידו לה' ולהכריז בקול גדול: "ה' הוא הריבון" – או אז זכה הוא לכלי שמחזיק את כל שאר המידות הטובות שבו – הרי הוא אזרח של ה'.
 
 ___________________________________________
[1]תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיח עמוד ב דלתי ולי יהושיע, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, אף על פי שדלה אני במצות - לך אני, ולי (פי' אותי) נאה להושיע.
[2]עי' רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פ"ח ה"יא:"כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת, אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם".
[3]עי' רמב"ם הלכות מלכים פ"ג ה"ט: "המבטל גזרת המלך בשביל שנתעסק במצות, אפילו במצוה קלה הרי זה פטור, דברי הרב ודברי העבד דברי הרב קודמין ואין צריך לומר אם גזר המלך לבטל מצוה שאין שומעין לו".
 
 

כל הזכויות שמורות © thc.org.il