הוסף למועדפים
|
הפוך את האתר לדף הבית
|
/
/
קהילת תורת החיים יד בנימין
גרעין נצרת עילית
שיעורי וידאו
קטלוג פירות הישיבה
עם הפנים לעם
רמב'ם לשמיעה
גלריה
אתר השידוכים
בוגרים
תרומות
מאמרים אחרונים
הרב שמואל טל: מאמר בנושא פיתוח עין טובה
הרב פרג'ון: בנושא מנהג הסימנים בראש השנה.
הרב שמואל טל: מאמר בנושא חינוך ילדים
הרב שמואל טל: שימו לב אל הנשמה.
הרב שמואל טל: יציאת מצרים, עוני או התפתחות?
הרב שמואל טל: מאמר בנושא תורה וחיי מעשה.
הרב שמואל טל: מאמר חשוב בנושא עבודת ה'.
הרב שמואל טל: מאמר חשוב בנושא חינוך מתבגרים
הרב שמחה פרידמן: כל אדם הוא מיוחד, לכל אחד יש
שיעור אזרחות ע"פ סיפורו של יוסל'ה גנב קדוש
שיעור נפלא של הרב פרגו'ן לכבוד טו בשבט בעניין
מאמר יסודי זה מגדיר את חזונה ומגמתה של ישיבתנ
למה כבר אין צדיקים עצומים כמו בדורות עבר?
ביאור משל עמוק ועתיק מהבעל שם טוב בסוד הגלות
מהי התבוננות איך עושים אותה ולמה היא חשובה כל
האם ניתן לצאת ידי חובת משלוח מנות בפירות שביע
דברי הספד מאת הרב שמואל טל שליט"א על גדולתו
מקומו המלכותי של ארון ברית ה'. הרב צבי יהודה
מדוע נאסרה רפואה בשבת
עיון במהות התפילה. הרב אריאל פרגו'ן.
כאשר הקריב אברם לבוא מצרים פיזית, נתקרה הוא ג
האם ניתן להתפלל שחרית לאחר ארבע שעות? מיכאל ר
לקבל בשלוות-נפש מה שהקב"ה גוזר, ולא לבייש
האם אמנם קבר רחל אמנו נמצא בבת לחם?
עוון גדול המביא גלות מצרים וחורבן בית המקדש
כזית מצה בפסח – משערים בנפח או במשקל?
בירור האם פסיפלורה היא עץ או ירק
עד איזה שיעור ניתן למהול את היין
האם ישנו חיוב לאכול סעודה נוספת במוצאי שבת
בירור בדיני ההיתר למכור מחץ לגוי
בירור בגדרי מצוות תשביתו
ביאור דברי התוספתא שצריך לברך שהחיינו על ציצי
בירור האם ישנו חיוב ללבוש טלית קטן במשך היום
האם כסות לילה פטורה מציצית או לא
הפושט טליתו ע"מ לחזור וללבשה האם חוזר ומברך
לימוד תורה וטהרה. הכנה לחג השבועות. הרב אריא
האם צריך להעיר אדם שישן על מנת שיקיים מצווה?
האם ניתן לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק?
לפעמים אנשים מתייחסים קצת בזלזול לבַעיות (במל
מה ההשפעה של המחשבה שלנו? עד כמה מילים פועלות
יצא פעם להיות קצת מבולבלים וטרודים? מעודף משי
1) למה אליהו רץ לפני אחאב? (2) אם רצתה איזבל
במאבק שלנו נגד יצר הרע, לפעמים אנחנו קצת מתעי
מדת קנאות, אם משובחת או מגונה? הדרכות שלמדנו
הלכה
אמונה
לימוד תורה
מועדים
עבודת ה'
זהירות מלבייש
מאמר מאת : הרב משה צוריאל

לקבל בשלוות-נפש מה שהקב"ה גוזר, ולא לבייש

 

ישנו עניין מפליא ביותר. "ויאהב יעקב את רחל" (ואף משקיע שבע שנות עבודה בפרך: "הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני") ולבסוף: "ויהי בבוקר, והנה היא לאה !"

 

יש לשאול כאן לפחות ארבע שאלות:

 

למה יעקב לא גירש אותה מיד ? אחרי שיש טענה "למה רמיתני" (כט/25) ולאה היתה שותפה למרמה, מדוע לא ניצל את זכותו הבסיסית ללא היסוס?

 

יותר קשה: אין שום צורך ל"גירושין", אלא הקידושין אינם תופשים בגלל "מקח טעות". אם דעתו לרחל, ומתחת לצעיף-כלולות יש מישהי אחרת, הכי יעלה על הדעת שיש כאן "קנין" המחייב ?

 

מפני מה עשה לו הקב"ה עלילה כזו ?

 

מהו לקח לדורות שאנו חייבים ללמוד לעצמנו מן פרשיה זו ?

 

 

          אמנם חז"ל (ב"ר עא) מסבירים: "נתן דעתו לגרשה, וכיון שפקדה הקב"ה בבנים, אמר: לאימן של אלו אני מגרש ?" אבל אין זו תשובה כללית, כי הרי עברה תקופה מסוימת עד ללידה ("וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה") ומדוע לא גירש עד אז ? אלא נוסף על מה שאמרו חז"ל, ודאי כי היו כאן עוד נימוקים נוספים; גם השקפתיים (=בטחון במה שיבחר לו ה'), וגם מוסריים (=לא לבייש).

 

          ראשית: האדם צריך להכיר כי לא הוא עצמו שמחליט מה יהיה גורלו. כלל הדברים גזורים מראש. "40 יום לפני יצירת הוולד" (סוטה ב') בין בענין מקום מגורים, בין בענין פרנסה, ואף איזה אשה יקח. (ראה מו"ק יח:) אמנם האדם יכול לחבל ולקלקל לעצמו, אם ישתמש בבחירה-חפשית וישא אשה לשם ממון, או לשם יופי. אבל אם האדם נהג במסגרת תורנית, הוא רק יקבל את שה' החליט בעבורו. ולכן, אחרי שיעקב הכין כל ההשתדלויות (ראה רש"י כט/18), השלים עם מה שנפל לחלקו. כי "מה' יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב" (בראשית כד/50)

 

          (והדברים מתרחבים והולכים. כאשר אדם מנסה איזה מהלך-אישי, "וזה לא הולך לו", י"א כי סימן הדבר שמן השמים מעכבים, ואל יפציר ואל יתעקש "לפרוץ את המחסום". "בשדה הראי"ה", שנכתב ע"י הרב נריה (עמ' 518), מסופר שכאשר נשפך דיו על הערות שכתב הרב חרל"פ, הבין שמן השמים מונעים, והפסיק. ולכאורה כך נהג הרב קוק בענין "סמיכה" שנאבדה (אגרות ח"ג דף סג. וכך השלים הרב קוק גם עם אכזבות-לאומיות, כאשר נוכח "כך הוא רצון ההשגחה העליונה". אגרות ח"א דף כ').כל זה אמור שלא בעניני תורה ומצוות, אשר שם אדרבה, הכל הוא לנסיון לאדם, עד כמה יתמיד וידבק ויצליח בקיום המצוה.)

 

          אבל ישנו היבט נוסף. מתי באה אהבה בין איש לאשתו, לפני הנישואין או אחריו ? רבנו מלבי"ם (פרשת תצא, קטע קלד "אם לא תמצא חן בעיניו") בדעה שהאהבה נוצרת מן שיתופיות-גורל, מתוך משימה מאוחדת בין בני הזוג, בטוהר המושגים. "שקודם הנישואין לא ידע האיש בבירור מה מזג-אשתו, וכן האשה בבעלה, לכן בהכרח היה אצל הקדמונים הסכם-נכון שגם אם יהיה על דרך המיצוע", יפתחו ביניהם ביחדיות את הקשרים הלבביים. אבל מנהגם של החדשים בדורותינו, המציגים "אהבה על-אנושית ומופתית" מלפני הנישואין, אינה אלא מחזה והצגה. לכן כשיתוודע אח"כ שהטעו זא"ז, תתקרר האהבה, עד לריבוי מקרי הגירושין שבזמננו (עיי"ש). וכן כתב רש"ר הירש (בראשית עמ' רעא, ראה עוד עמ' שיג). זו היא ההבדל בין "אהבה" ל"חשק גופני", אותו מצב שלפני הנישואין (ראה תחילת "בית יחזקאל").

 

          זאת אומרת, אם האשה היא טובה במדות, מוכנה להתקדמות תורנית, ממילא נוצרת באופן-טבעי אהבה מושלמת בין בני הזוג. לזה אין האדם יכול "לסמוך" יותר מדאי על מה שהוא עצמו יבחר ויחליט בנעוריו, לפני הנישואין. אלא אחרי ישוב-דעת נורמאלית, הוא חייב להשען על מה שיבחר לו ה' (אשר יש כאן גם סוד-שמיימי של זיווג הנפשות, לפי עקרונות רוחות בני אדם, לפי התיקונים המוטלים עליהם לבצע בעוה"ז).

*

          השאלה מדוע לא היו כאן "קידושי טעות", הועלתה ע"י "חזקוני" (מבעלי התוספות). הוא עונה שאח"כ, כעבור תקופה, כשהחליט יעקב להשלים עם מה שבחר לו ה', כיוון לשם קידושין.

*

 

          למה בא ה' ליעקב אבינו בסיבובים, להעניק לו ד' נשים ? רבנו בחיי מסביר שיש ליעקב אבינו כלליות של דרגות שונות. כאשר הוא "ישראל" (=אותיות לי-ראש) והוא "בגדלות" ובבחינת בכור, הרי הוא בספירות עליונות וראוי להנהגה של "לאה", כלומר: מלכות (יהודה), כהונה (לוי), תורה (יששכר). רק כאשר הוא "יעקב" (לשון עקב), וראוי לשפלות, גלות, חיים של נרדף, אזי ראוי אל "רחל" (אשר הגולים בימי החורבן, עברו להתפלל ליד קברה). סוד זה גם נרמז במהר"ל (גור אריה, בראשית מח/7). צעדו של ה', קיום תכניתו, בא בעקבה והסתרה, כדי להעמיד את כולם במבחן: לבן, רחל, לאה, וגם יעקב. איך הם יתנהגו תחת לחץ ?

*

 

          ובזה אנו באים לשיא הכותרת. גודל הענין "לא לבייש". דומני שלא היה מעולם מעשה כה-מופתי של מסירות-נפש למניעת "עלבון הזולת", כגון זה של רחל. ממילא במעשה מר עוקבא (כתובות סז:), היה נכוה ומת. וכן תמר לא גילתה סודו של יהודה, והיתה מתה מיידית. אבל כאן בענין רחל, היתה מפסידה את בעלה לאורך כל שנות חייה. והרי היא לא סיכמה אתו מראש שיסכים לעבוד עוד 7 שנים נוספות ! ועוד, הרי תשאר רחל לחלקו של עשו, תמורת מה שלאה היתה מיועדת לעשו (רש"י על כט/17). ועוד, כי היאך תוכל לסבול לראות-במו-עיניה יום יום, אשה אחרת תופשת את מקומה. וזאת אחרי ההכרה שיעקב בחר רק רק בה ! וכי אין זה מן ההגינות להציל אותו מן המלכודת ? וכי לא מגיע לעצור את לאה; ואם תתבייש לאה קצת, הרי אחרי כמה ימים תעבור  ממנה בושה זו.

 

 

כל הזכויות שמורות © thc.org.il